Νοτοπούλου: “Το χρέος του Ηρακλή θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί σε φυσικά πρόσωπα!”

Continue reading “Νοτοπούλου: “Το χρέος του Ηρακλή θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί σε φυσικά πρόσωπα!””

Με 65 κολυμβητές και κολυμβήτριες ο Ηρακλής θα πάρει μέρος στους διεθνείς αγώνες κολύμβησης “Λευκός Πύργος”.

Continue reading “Με 65 κολυμβητές και κολυμβήτριες ο Ηρακλής θα πάρει μέρος στους διεθνείς αγώνες κολύμβησης “Λευκός Πύργος”.”